ثبت کانال تلگرام

  • قوانین سایت برندپوش کانال ها طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت می شوند. کانال هایی که به گزارش کاربران سایت دارای محتوای نا مناسب باشند از سایت حذف خواهند شد. مسئولیت محتوای کانال ها با انتشار دهنده آن است و www.brandposh.ir هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد. پرکردن اطلاعات ناقص و یا اشتباه در فرم زیر باعث تایید نشدن کانال شما و یا حذف آن خواهد شد. پس از تایید مدیریت ، کانال شما نمایش داده می شود .لطفا از ارسال مکرر کانال خوداری کنید. کانالهای خصوصی پذیرفنه نمی شوند. کانال های ثبت شده در شبکه های اجتماعی برندپوش به طور رایگان تبلیغ خواهند شد .
  •