برچسب: طراحی

۲۰۱۶-۱۲-۱۹-۱۶-۱۱-image_2016-12-19_14-48-14 ۱

کمرون زیگزال برند پوشاک ایرانی

کمرون زیگزال برندی که فعالیت حرفه ای خود را در عرصه پوشاک ایرانی به معرض نمایش گذاشت و نشان داد که نه تنها پوشاک ایرانی بد نیستند بلکه با کمی ذوق و سلیقه در زمینه...